MUDr. Valerian Meňuš, praktický lekár pre dospelých